Tłumaczenia naukowe

PRACE NAUKOWEARTYKUŁYBADANIA

Tłumaczenia naukowe obejmują przekłady artykułów, monografii, recenzji, badań naukowych, prac doktorskich i habilitacyjnych oraz innych osiągnięć badawczych.

Przekłady publikacji naukowych i popularnonaukowych muszą spełniać standardy najwyższej jakości zarówno pod względem lingwistycznym, jak i merytorycznym. Tłumaczenia te realizowane są zawsze przez doświadczonych tłumaczy, bardzo często native speakerów, którzy łączą wysokie kompetencje lingwistyczne z profesjonalną wiedzą przedmiotową.

W odniesieniu do tłumaczonych tekstów naukowych, które przeznaczone są do publikacji,

wskazana jest weryfikacja tekstów już przetłumaczonych przez rodzimych użytkowników języka docelowego (native speakerów), tak aby Państwa publikacja w języku obcym spełniała wszystkie kryteria merytoryczne, była dostosowana do odbiorcy zagranicznego, a przekład cechował się precyzją i stylistyczną poprawnością.

Nauki

matematyczne, fizyczne, chemiczne,
biologiczne, humanistyczne,
społeczne, rolnicze, leśne,
weterynaryjne, techniczne,
medyczne

Oblicz

Koszt tłumaczenia

Oblicz koszt