Zaufali nam

Dlaczego Tak wielu nam zaufało

Tłumaczenia marketingowe i PR wymagają nie tylko specjalistycznej wiedzy lingwistycznej i zrozumienia treści przekazu, lecz także doskonałej orientacji w kulturowym kodzie odbiorcy. Priorytetem w tego rodzaju przekładach jest tzw. lokalizacja tłumaczenia, czyli dostosowanie treści języka docelowego do osobistych doświadczeń, potrzeb i mentalności odbiorcy oraz do specyfiki rynku.

Tłumaczenia marketingowe są wykonywane lub weryfikowane przez rodzimych użytkowników języka docelowego (native speakerów), a następnie poddane procesowi redakcji, obejmującemu nie tylko staranne sprawdzenie ich poprawności pod względem ortografii i interpunkcji, lecz także dostosowanie stylu dokumentu do jego odbiorcy oraz upewnienie się, że zastosowana w nim terminologia jest adekwatna dla danej dziedziny.

Gwarantujemy

  • wykonanie tłumaczenia przez specjalistów,
  • spójną terminologię,
  • zachowanie formatowania,
  • szybką i terminową realizację zleceń,
  • 3-miesięczną gwarancję — w przypadku uwag dokonamy bezpłatnej korekty.

Obsługiwane Dziedziny

Materiały marketingowe, foldery, broszury, strony WWW, ulotki informacyjne
Przewodniki i Informatory turystyczne
Prezentacje, materiały wystawiennicze, informacje prasowe

Akceptowane Formaty

m.in. Microsoft Word, OpenOffice, Pages, PDF, InDesign, skany.
Rozszerzenia: doc, pdf, ppt, rtf, odt, mif, inx, idml, icml, docx, dotx, docm, dotm, pot, pps, potm, potx, ppsm, ppsx, pptm, pptx, odp, sxi, xtg, tag, dita, dot, sxw

góra