8 września 2021 v1.471

 • NOWE Usuwanie projektów
 • NOWE Łączenie napisów za pomocą Backspace, gdy kursor jest na początku zdania
 • NOWE Łączenie napisów za pomocą Delete, gdy kursor jest na końcu zdania
 • NOWE Dzielenie napisu za pomocą Enter
 • NAPRAWIONE Dodaj nowy napis za pomocą skrótu klawiszowego
 • NAPRAWIONE Przejdź do następnego i poprzedniego napisu za pomocą skrótu klawiszowego

23 sierpnia 2021 v1.47

 • NOWE Krótka przerwa między automatycznymi napisami
 • ULEPSZONE Ułatwienie rozstawiania napisów na osi czasu
 • ULEPSZONE Dzielenie automatycznych napisów, gdy występuje cisza trwająca ponad 4 sekundy
 • NAPRAWIONE Nakładanie się automatycznych napisów na siebie
 • NAPRAWIONE Puste napisy automatyczne
 • NAPRAWIONE Niepotrzebne automatyczne napisy tj. „w.”, „o.”
 • NAPRAWIONE Automatyczne napisy: zdanie zaczynające się od małej litery

12 sierpnia 2021 v1.46

 • NOWE Przesuwanie wszystkich napisów w czasie (do przodu, do tyłu)

5 sierpnia 2021 v1.45

 • NOWE Generowanie tłumaczenia (wiele języków) dla automatycznych projektów
 • NOWE Zarejestruj / zaloguj się z Google
 • NOWE Automatycznie doładowanie istniejących kont po płatności
 • NAPRAWIONE Ręczny podział napisu za pomocą przycisków
 • NAPRAWIONE Pobieranie napisów na liście projektów
 • ULEPSZONE Napisy automatyczne gotowe do wgrania na Facebooka bez potrzeby zmiany nazwy pliku
 • NAPRAWIONE Pozycja napisów na telefonie

21 lipca 2021 v1.44

 • NOWE Wsparcie Safari na iOS
 • ULEPSZONE Załączeniu pliku lokalnego bardziej intuicyjne
 • ULEPSZONE Dostosowanie czcionki na pełnym ekranie
 • NAPRAWIONE Informacja, że w nagraniu nie wykryto mowy
 • NAPRAWIONE Wyszukiwanie projektów

13 lipca 2021 v1.43

 • NAPRAWIONE Projekty z vimeo.com
 • NAPRAWIONE Rozstawianie w czasie za pomocą przycisków
 • ULEPSZONE Automatyczne napisy bez fill, sn, hmm, ee, spk.
 • ULEPSZONE Automatyczne napisy z przecinkami w większej liczbie przypadków
 • ULEPSZONE Automatyczne napisy – słowo numer jako nr

9 lipca 2021 v1.42

 • NOWEPrzyśpieszanie i zwalnianie odtwarzania nagrania
 • NOWECofanie i powtarzanie zmian (skróty klawiszowe i przyciski)
 • NOWEDzielenie i łączenie napisów (skróty klawiszowe i przyciski)
 • NOWEPobieranie transkrypcji w formacie DOC (Word)
 • NOWEPełny ekran
 • ULEPSZONEPasek postępu odtwarzacza

1 czerwca 2021 v1.41.1

 • NOWEMenu z krokami (urządzenia mobile)
 • NAPRAWIONEMenu danego napisu

5 maja 2021 v1.41

 • NOWEMożliwość zmiany hasła
 • NOWEMożliwość zresetowania hasła

5 kwietnia 2021 v1.40

 • NOWEAutomatyczna rejestracja nowego konta

30 października 2020 v1.30

 • NOWEPanel do zarządzania projektami
 • NOWEAutomatyczne generowanie automatycznych napisów przez użytkownika
 • NOWE Obsługa formatu MOV i WAV

22 czerwca 2020 v1.22

 • NOWEZamówienie wgrania napisów na stałe
 • NOWEZamówienie generowania automatycznych napisów
 • NOWEAplikacja działa w przeglądarce na urządzeniach mobilnych (Android)

4 maja 2020 v1.21

 • ULEPSZONEUporządkowane menu teraz po lewej stronie

17 listopada 2019 v1.20

 • NOWEAplikacja też w języku angielskim
 • NOWEZamówienie generowania automatycznych napisów

11 października 2018 v1.11

 • NOWE Rozstawianie napisów z dokładnością do jednej klatki filmu

25 lipca 2018 v1.10

 • NOWE Możliwość tworzenia napisów do plików lokalnych