Jak szybko podzielić długie zdania transkryptu na krótkie napisy gotowe do rozstawienia. Nie jest to najprostsze, ale przygotowaliśmy do tego instrukcję.

Zanim zaczniesz, pamiętaj że:

1. do dzielenia zdań na napisy potrzebujemy zainstalować Subtitle Edit: https://github.com/SubtitleEdit/subtitleedit/releases
2. do rozstawienia napisów w czasie potrzebujemy otworzyć aplikację internetową Subtiled.com: https://subtiled.com