Tłumaczenia techniczne

INSTRUKCJE OBSŁUGI SPECYFIKACJE TECHNICZNE DOKUMENTACJA MASZYN

Nasi tłumacze wykonujący przekłady tekstów technicznych posiadają wiedzę z zakresu specjalistycznej terminologii technicznej. Teksty te często zawierają terminy, z którymi zwykły tłumacz sobie nie poradzi.

Zakres

książki serwisowe, normy,
kosztorysy i harmonogramy

Specyfikacje
techniczne, Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ)

Dokumentacja
maszyn, procesów technologicznych, techniczno-ruchowa (DTR)

Karty
charakterystyki i bezpieczeństwa

Instrukcje
obsługi, instalacji, konserwacji,
podręczniki użytkownika

Oblicz

Koszt tłumaczenia

Oblicz koszt