Tłumaczenia biznesowe

KORESPONDENCJASPRAWOZDANIAPREZENTACJE

Tłumaczenia biznesowe dotyczą wszelkiego rodzaju dokumentów wykorzystywanych przez naszych klientów w ich działalności gospodarczej.

Treść tych dokumentów zawiera często sformalizowaną terminologię oraz strukturę, dlatego do ich profesjonalnego przekładu niezbędne są doświadczenie oraz znajomość specjalistycznych zagadnień. Jakość przekładu dokumentacji biznesowej ma znaczący wpływ na wizerunek firmy.

Dokumentacja biznesowa wymaga bardzo często, oprócz jej przekładu, uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego, a tym samym – nadania tłumaczonemu tekstowi statusu dokumentu oficjalnego.

Stała współpraca z biurem Euro Alphabet zapewnia Państwu tzw. tłumaczy opiekunów, którzy na stałe wykonują zlecane przez Państwa tłumaczenia. Funkcja tłumacza opiekuna jest niezwykle istotna ze względu na zachowanie jednolitości i spójności terminologii wszystkich tłumaczeń, a także stosowanie podczas przekładu tekstu – przez cały okres świadczenia usług – wszystkich Państwa wytycznych dotyczących sposobu tłumaczenia.

Zakres

korespondencja handlowa,
zapytania ofertowe,
raporty i analizy finansowe,
sprawozdania finansowe,
biznesplany, ekspertyzy, opinie,
prezentacje, publikacje, protokoły,
materiały szkoleniowe

Dokumentacja
biznesowa, księgowa,
przetargowa, projektowa

Oblicz

Koszt tłumaczenia

Oblicz koszt