TŁUMACZENIE

STRON WWWWORDPRESS, JOOMLAAPLIKACJI

Tłumaczenie stron WWW i aplikacji jest jedną z najbardziej wymagających dziedzin przekładu, za pomocą którego tworzona jest międzynarodowa tożsamość Państwa firmy.

Świadomi tego, powierzamy tłumaczenie w ręce tłumaczy specjalistów – native speakerów języków docelowych, którzy nie tylko dokonają tłumaczenia, lecz także dostosują przekład do kulturowych wymogów zagranicznego odbiorcy. Nasi tłumacze korzystają z narzędzi CAT, które zapewniają zachowanie w nienaruszonym stanie treści kodu.

Przyjmujemy tłumaczenia m.in. w formatach takich jak html, xml, po, strings, json, dzięki czemu implementacja tłumaczenia staje się prosta i szybka dla administratora aplikacji. Dodatkowo przy automatycznej wycenie plików do kosztów nie są wliczane elementy kodu.

Platformy

Wordpress, Joomla,
Android, iOS, Windows

Formaty

html, xhtml, xml, dtd, json, yaml,
properties, resx, sxml, txml, dita,
strings, srt, wix, po, g

Oblicz

Koszt tłumaczenia

Oblicz koszt