Tłumaczenia ustne

SYMULTANICZNEKONSEKUTYWNESZEPTANE

Tłumaczenia ustne powierzane są doświadczonym tłumaczom z wysokimi umiejętnościami lingwistycznymi, doskonałą znajomością wielu specjalistycznych dziedzin, różnic kulturowych, a także dialektów lub socjolektów.

Rodzaje

Tłumaczenie konsekutywne

W tłumaczeniu konsekutywnym tłumacz znajduje się zazwyczaj obok mówcy, sporządza notatki w trakcie jego wypowiedzi, a następnie tłumaczy cały passus. Czynność ta jest sekwencyjnie powtarzana, ponieważ fragmenty wypowiedzi i przekład wzajemnie się przeplatają.

Tłumaczenie konsekutywne, w zależności od okoliczności, może być szczegółowym przekładem treści lub streszczeniem wypowiedzi. Rolą doświadczonego tłumacza jest dokonywanie takiej selekcji przekazu, aby jego treść została oddana jak najwierniej. Zazwyczaj przekład treści na język docelowy powinien być krótszy niż wypowiedź źródłowa.

Zaletą tłumaczenia konsekutywnego jest możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu pomiędzy mówcą, tłumaczem i słuchaczami, a także natychmiastowa reakcja na różne językowe nieścisłości.

Tłumaczenia konsekutywne praktykowane są zarówno podczas rozmów na wysokim szczeblu dyplomatycznym, jak i w trakcie rozmów handlowych oraz biznesowych, negocjacji czy szkoleń. Korzysta się z nich także podczas przyjęć, różnorodnych wizyt czy konferencji prasowych z udziałem zagranicznych gości.


Tłumaczenie symultaniczne

Tłumaczenie symultaniczne nazywane jest również tłumaczeniem równoległym lub konferencyjnym. Do jego wykonania niezbędny jest sprzęt techniczny, taki jak dźwiękoszczelna kabina, słuchawki i mikrofony. Tłumacz znajdujący się w kabinie odsłuchuje treść wypowiedzi prelegenta, którą równocześnie tłumaczy zaopatrzonym w słuchawki słuchaczom.

Tłumacze wykonujący tłumaczenia symultaniczne należą do najwyższej klasy specjalistów w branży tłumaczeniowej. Obok wysokich kompetencji językowych i specjalistycznej wiedzy konieczne są do wykonywania tego zawodu również predyspozycje psychofizyczne, takie jak odporność na stres i duża koncentracja. Tłumacze kabinowi pracują zawsze w parach lub zespołach, zmieniając się podczas wykonywania przekładu zwykle co 30 minut.

Usługa tłumaczeń symultanicznych świadczona jest zazwyczaj na konferencjach, sympozjach, seminariach lub spotkaniach biznesowych.


Tłumaczenia szeptane

Tłumaczenia szeptane to rodzaj tłumaczenia symultanicznego, w którym tłumacz szepcze bezpośrednio do ucha jednej osoby lub niewielkiej grupy osób. Tłumaczenie szeptane wymaga od tłumacza dużego doświadczenia i znajomości słownictwa z zakresu specjalistycznych branż. Fakt, że nie znajduje się on w dźwiękoszczelnej kabinie, nie powinien zakłócać słuchaczom znajdującym się w pobliżu komfortu odbioru wypowiedzi prelegenta.

W sytuacjach, gdy nie ma możliwości korzystania z kabiny, dla słuchaczy i tłumacza można zastosować zestaw Tour Guide, usprawniający proces tłumaczenia.


Tłumaczenia asystenckie

Tłumaczenia asystenckie to rodzaj tłumaczenia konsekutywnego podczas różnorodnych spotkań czy wyjazdów za granicę. Tłumacz staje się asystentem osoby lub grupy i zajmuje się tłumaczeniem w trakcie zagranicznych wyjazdów, negocjacji czy rozmów handlowych.


Tłumaczenia ustne uwierzytelnione

Tłumaczenia ustne uwierzytelnione, potocznie nazywane przysięgłymi, wykonywane są przez tłumaczy uprawiających swój zawód na podstawie uprawnień nadanych przez Ministra Sprawiedliwości i ustawy z 25 listopada 2004 roku (Dz. U. Nr 273, poz. 2702).

Tłumaczenie takie konieczne jest w następujących sytuacjach:

 • u notariusza, przy podpisywaniu umów i aktów notarialnych, gdy jedną ze stawiających się stron jest osoba obcojęzyczna,
 • w trakcie procesów sądowych z udziałem obywatela innego kraju,
 • przy czynnościach procesowych, takich jak przesłuchanie w prokuraturze lub areszcie,
 • przy dokonywaniu formalności w urzędach administracyjnych,
 • przy walnych zgromadzeniach akcjonariuszy lub wspólników spółek, w trakcie których tłumacz przekłada wypowiedzi, a następnie swoim podpisem i pieczęcią uwierzytelnia je w protokołach,
 • w trakcie ceremonii ślubnych w USC lub kościele.

Tłumacz przysięgły przekłada wypowiedzi w trakcie wykonywania czynności przewidzianych prawem i działaniami administracyjnymi, a następnie poświadcza swoim podpisem i pieczęcią dokumenty powstałe w wyniku tychże działań.


Zapewniamy obsługę

 • międzynarodowych badań fokusowych
 • międzynarodowych spotkań biznesowych
 • prezentacji
 • zagranicznych wyjazdów służbowych
 • targów
 • konferencji
 • seminariów
 • wykładów
 • sympozjów
 • delegacji i gości (turystyczna obsługa – usługi przewodnickie w języku obcym)

ZAINTERESOWANY?

NAPISZ DO NAS