Tłumaczenia prawne, prawniczne, uwierzytelnione

UMOWYDOKUMENTY SAMOCHODOWEPISMA PROCESOWE TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY

Nasze biuro od początku zajmuje się dokumentacją prawną. Dlatego, by przyśpieszyć realizację zleceń, nasi tłumacze korzystają z gotowych szablonów. Dzięki temu proces tłumaczenia skraca się do niezbędnego minimum, a jednocześnie zapewniona jest wysoka jakość.

Przekład tekstów prawnych dokonywany jest przez tłumaczy posiadających doświadczenie w tłumaczeniach z tej branży. Gwarantuje to pełne zrozumienie tłumaczonych tekstów oraz zastosowanie właściwej terminologii i słownictwa prawnego. Dokumenty prawne wymagają niejednokrotnie, oprócz ich przekładu, uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego, a tym samym – nadania tłumaczonemu tekstowi statusu dokumentu oficjalnego.

Tłumaczenia pisemne przysięgłe są uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego danego języka, wpisanego do rejestru Ministerstwa Sprawiedliwości na podstawie ustawy z 25 listopada 2004 roku (Dz. U. Nr 273, poz. 2702). Są one odnotowywane w repertorium tłumacza i tym samym uzyskują status oficjalnego dokumentu, który może zostać przedłożony w stosownym urzędzie.

Zakres

Dokumenty
samochodowe, dokumentacje przetargowe, ubezpieczeniowe i polisy

Umowy
handlowe, kredytowe, kupna-sprzedaży, leasingowe

Wyciągi
z rejestrów handlowych, ksiąg
wieczystych i z KRS

Akta
notarialne,  stanu cywilnego

Pozostałe
orzeczenia, wyroki sądowe,
zaświadczenia o niekaralności,
pisma procesowe, upoważnienia,
pełnomocnictwa, akty założycielskie
spółek, ustawy, statuty, uchwały,
zarządzenia, opinie prawne

Oblicz

Koszt tłumaczenia

Oblicz koszt