Tłumaczenia medyczne

WYNIKI BADAŃLITERATURA MEDYCZNADOKUMENTACJA SZPITALNA

Ich realizacja wymaga znajomości specjalistycznej terminologii medycznej, która jest niezbędnym wymogiem w wykonywaniu tłumaczeń z tej branży.

Tłumacz wykonujący przekład tekstu medycznego powinien nie tylko wykazywać się perfekcyjną znajomością języka obcego, lecz także posiadać specjalistyczną wiedzę w danej specjalności medycznej.

Dlatego zlecone nam tłumaczenia medyczne są wykonywane przez doświadczonych tłumaczy, którzy już niejednokrotnie mieli do czynienia z tematyką lekarską.

Zakres

Dokumentacja
badań klinicznych, szpitalna, laboratoryjna,
dopuszczenia do obrotu farmaceutyków

Instrukcje obsługi
sprzętu medycznego i aparatury diagnostycznej

Materiały promocyjne 
medyczne materiały reklamowe,
strony WWW z branży medycznej

Pozostałe
wyniki badań, publikacje naukowe
i literatura medyczna

Oblicz

Koszt tłumaczenia

Oblicz koszt