TŁUMACZENIA MARKETINGOWE I PR

FOLDERYPREZENTACJESTRONY WWW

Tłumaczenia marketingowe i PR możemy śmiało porównać do szycia dobrego ubrania na miarę.

Wymagają one nie tylko specjalistycznej wiedzy lingwistycznej i zrozumienia treści przekazu, lecz także doskonałej orientacji w kulturowym kodzie odbiorcy. Priorytetem w tego rodzaju przekładach jest tzw. lokalizacja tłumaczenia, czyli dostosowanie treści języka docelowego do osobistych doświadczeń, potrzeb i mentalności odbiorcy oraz do specyfiki rynku.

Tłumaczenia marketingowe powinny być zatem wykonywane lub przynajmniej weryfikowane przez rodzimych użytkowników języka docelowego (native speakerów), a następnie poddane procesowi redakcji, obejmującemu nie tylko staranne sprawdzenie ich poprawności pod względem ortografii i interpunkcji, lecz także dostosowanie stylu dokumentu do jego odbiorcy oraz upewnienie się, że zastosowana w nim terminologia jest adekwatna dla danej dziedziny.

Zakres

Materiały marketingowe
foldery, broszury, strony WWW,
ulotki informacyjne

Przewodniki
i informatory turystyczne

Prezentacje
materiały wystawiennicze,
informacje prasowe

Formaty

doc, pdf, ppt, rtf, odt, mif, inx,
idml, icml, docx, dotx, docm,
dotm, pot, pps, potm, potx,
ppsm, ppsx, pptm, pptx, odp,
sxi, xtg, tag, dita, dot, sxw

Oblicz

Koszt tłumaczenia

Oblicz koszt